Відповідність нормам

Наша компанія має всі необхідні ліцензії та дозволи для здійснення господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Аптечний склад і суміжні підрозділи компанії повністю підготовлені до сертифікації компанії на відповідність національному нормативному акту – Керівництво «Лікарські засоби. Належна Практика Дистрибуції (GDP). CT-Н МОЗУ 42-5.0: 2014».

Даний посібник приведено відповідно до вимог нормативного документа Європейського Союзу – «Guidelines of 5 November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (Text with EEA relevance) (2013 / С 343/01)» («Керівництво від 5 листопада 2013 з належної виробничої практики дистрибуції лікарських засобів для застосування людиною (Текст застосуємо до ЄЕП) (2013 / с 343/01))».

Даний нормативний документ зобов'язує фармацевтичні компанії дотримуватися високих стандартів в дистрибуції лікарських засобів.

Оцінка ризиків, заснована на системі управління якістю в нашій компанії, гарантує цілісність, безперервне вдосконалення робочих процесів і раціональний розподіл ресурсів.